Contact | Colaboratori | Despre Noi | Servicii | Breviar
Cauta pe site
Prima pagina
Intreaba - ne
Activităţi conexe
 • înfiinţări, modificări, autorizări, avizări societăţi comerciale
 • înfiinţări asociaţii, fundaţii, federaţii
 • intermedieri imobiliare
 • expertize, evaluări, traduceri
 • întocmiri de planuri cadastrale
 • intabulări
 • obţinerea de certificate
Date de contact
 • Bucuresti, Sector 3, Calea Calarasi nr. 156, bloc 53 bis, sc. 1, et. 6, apart. 28, interfon 28
 • tel.  021 323 04 27
 • fax. 021 323 04 39
 • mobil: 0744 226 031 0722 40 60 39
 • office@avocat- costache.com
Servicii

 1. Acordarea de consultaţii cu caracter juridic în domeniul dreptului civil, penal, comercial, administrativ, familiei, dreptul de autor, proprietate intelectuală, financiar-fiscal şi în orice ramură a dreptului public sau privat;
 2. Asistenţă apărare şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii;
 3. Redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;
 4. Asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate;
 5. Apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină;
 6. Activităţi de mediere şi consiliere;
 7. Activităţi fiduciare constând în primirea în depozit, în numele şi pe seama clientului, de fonduri financiare şi bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum şi plasarea şi valorificarea acestora, în numele şi pe seama clientului, activităţi de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate;
 8. Redactarea de acte constitutive, acte adiţionale, memorii tehnice, stabilirea temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate;
 9. Înfiinţării, modificări, avizări şi autorizări societăţi comerciale,
 10. Constituirea şi înregistrarea de asociaţii, fundaţii şi federaţii;
 11. Înregistrarea la organele competente a denumirilor, emblemelor, mărcilor de fabrică şi comerţ, diverselor produse, invenţii sau mărci inclusiv programe informatice;
 12. Întocmirea dosarelor şi indeplinirea oricărei formalităţi necesare pentru participarea la licitaţii cu sau fără reprezentarea părţii;
 13. Întocmirea dosarelor şi indeplinirea oricărei formalităţi necesare pentru obţinerea de credite:
 14. Asigurarea serviciilor de executor tertamentar;
 15. Realizarea oricărui mijloc legal de asistare, apărare şi reprezentare a persoanei;
 16. Consiliere în materia asigurării de bunuri şi persoane;
Copyright © 2004-2015 Cabinet de Avocat "COSTACHE GEORGE" Toate drepturile rezervate